Lema del curso 2018-2019

Benvinguts al curs 2018-2019!

Aquest curs ens posa a tots els membres de la nostra comunitat educativa -alumnes, pares i professors- en la línia d’eixida d’una aventura que ens crida a sumar voluntats, a sentir-nos part de la família marianista, a unir-nos en un mateix projecte educatiu que ens entusiasme i done sentit als nostres esforços. Com a mitjà per a poder-ho aconseguir, us presentem el lema del curs: “L’aventurA DE LA missió!”. Aquest lema serà l’eix conductor que ens acompanyarà, donarà significat i vertebrarà moltes accions que realitzarem.

Des de la nostra fundació, fa 202 anys, la dedicació a l’ensenyament té una important relació amb la nostra pròpia identitat, el nostre carisma, que sorgeix de la inspiració dels nostres fundadors Adela de Batz de Trenquelléon i Guillermo José  Chaminade. L’educació en un col·legi marianista és molt més que una tasca, és una missió, una vocació humanitzadora i evangelitzadora compartida entre els educadors -pares i professors- que acompanyem als xiquets i adolescents en el seu creixement personal des de la família i el col·legi.

Com dur a terme aquesta missió?

Creant entre tots la comunitat educativa

És sempre la comunitat la que educa al xiquet transmetent-li valors i coneixements. Els alumnes i les seues famílies, les religioses marianistes, els professors, el personal d’administració i serveis, i altres educadors de les diverses activitats que desenvolupem, podem construir junts aquesta comunitat que comparteix, de forma il·lusionada i responsable, la gran tasca d’educar i educar-nos. Per això, tots nosaltres estem cridats a identificar-nos amb els principis, valors i objectius de la Proposta Educativa del col·legi i viure’ls en la pràctica quotidiana.

Mantenint l’estil de relació de la família marianista

Caracteritzat per l’acolliment, la proximitat i el respecte entre tots els seus membres, per l’acceptació de la diversitat com a riquesa i complementarietat, per l’ajuda, el diàleg, la confiança dels uns cap als altres i el servei mutu. No són aquestes les actituds de María? Ella, que és Mare, conjumina i inspira l’esperit de família, ens convida a compartir la tasca d’estrényer llaços i a continuar construint durant aquest curs la nostra comunitat educativa.

Participant i col·laborant solidàriament

El P. Chaminade i la M. Adela estaven convençuts que, l’educació dels xiquets i adolescents, és més eficaç si es realitza en mútua col·laboració entre pares i professors. La participació de la família en les tutories, festes, celebracions religioses, reunions, activitats culturals i esportives… ajuden els alumnes a sentir el col·legi com un espai vital on se senten volguts i feliços. Així ells aprenen a valorar i a pensar de forma solidària, a apreciar la contribució de cada membre de la comunitat educativa als diferents projectes.

Animem-nos a emprar cadascú els nostres dons per a aconseguir el ben comú. 

FELIÇ CURS!</

Los comentarios están cerrados.